Boeken zoeken en kopen

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website zoekeenboek.nl, bereikbaar op de URL http://www.zoekeenboek.nl, http://zoekeenboek.nl en eventuele andere domeinen of subdomeinen en hierna te noemen ‘zoekeenboek.nl‘ of ‘deze website‘. Door gebruik te maken van de website zoekeenboek.nl verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Bezoekers van de website zoekeenboek.nl dienen zich er van bewust van zijn dat zoekeenboek.nl geen online boekwinkel is maar fungeert als intermediair tussen de gebruiker van deze website en de aangesloten boekwinkels. Zoekeenboek.nl toont alleen een overzicht van al dan niet beschikbare boeken die door de verschillende boekwinkels aangeboden worden. Na het doorklikken naar de website van een aangesloten boekwinkel zal iedere verdere stap in het proces worden afgehandeld door de gekozen boekwinkel. Zoekeenboek.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze processen, en de verdere afhandeling van het proces is dan ook de verantwoordelijkheid van de betreffende boekwinkel.

Het gebruik van zoekeenboek.nl is voor eigen risico van de gebruiker. Iedere transactie of overeenkomst die plaatsvindt door het gebruik van deze website, door informatie op deze website, of door informatie afkomstig van maar niet getoond op deze website, is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.

De informatie op zoekeenboek.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt up-to-date gehouden middels een geautomatiseerd proces. Alle getoonde informatie op deze website is afkomstig van de aangesloten boekwinkels of partners die deze informatie leveren in opdracht van deze boekwinkels, en valt dan ook onder de verantwoordelijkheid van de betreffende boekwinkel of partner. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan zoekeenboek.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze website. Zoekeenboek.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de bereikbaarheid van deze website.

Door door te klikken naar de site van een aangesloten partner, een boek op de site van een aangesloten partner, een ander artikel op de site van een aangesloten partner of enigerlei andere informatie op de site van een aangesloten partner vervolg je het proces op de website van deze partner en zal je ook akkoord dienen te gaan met de algemene voorwaarden en andere bepalingen van deze partner.

Aan de teksten op zoekeenboek.nl en teksten achter uitgaande links op zoekeenboek.nl kunnen geen rechten ontleend worden, zoekeenboek.nl fungeert slechts als intermediair tussen de bezoeker en gebruiker van deze website en de aangesloten boekwinkels.

Zoekeenboek.nl behoudt zich ten alle tijden het recht voor om deze algemene voorwaarden of andere bepalingen op deze website zonder voorafgaand bericht te wijzigen.