Dit boek delen?

Leren innoveren, Eric Verbiest

Omslag van 'Leren innoveren'

Leren innoveren
Een inleiding in de onderwijsinnovatie

Eric Verbiest
€ 32.95 | Nederlandstalig | Paperback | 2014

Korte samenvatting

Innoveren in onderwijs is van alle tijden. Maar zeker de laatste decennia is er sprake van een bijna permanent vernieuwen van het onderwijs. Niet alleen willen ouders, overheid en onderwijsprofessionals zelf het beste uit kinderen halen. Ook onze kennis over leren en onderwijzen verandert. Dat leidt tot het invoeren van nieuwe werkwijzen in het onderwijs. Bovendien vraagt ook de groeiende autonomie van scholen een toenemend beleidsvoerend vermogen van schoolorganisaties. Ook dit leidt tot innovaties in de school. Succesvol innoveren in het onderwijs is geen luxe maar noodzaak geworden.
Leren Innoveren. Een inleiding in de onderwijsinnovatie situeert onderwijsinnovatie in de maatschappelijke context en bespreekt de belangrijkste opvattingen over onderwijsinnovatie zoals die, vooral sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw, ontwikkeld zijn. De verschillende opvattingen komen in hun onderlinge relatie aan de orde, evenals de sterktes en zwaktes van die benaderingen. De nadruk ligt hierbij op het proces van innoveren. Ook worden enkele belangrijke thema’s verder uitgediept: interventies, het leren van onderwijs professionals, het beleidsvoerend vermogen van scholen en gedifferentieerd innoveren.
Het boek is van belang voor ieder die via studie of beroep betrokken is bij onderwijs en onderwijsvernieuwingen.

Kijk hier voor eventuele andere uitgaven van Leren innoveren van Eric Verbiest.

Leren innoveren bestellen?

Bestel Leren innoveren bij Bol.com of maak gebruik van het uitklapmenu of de tabbladen bovenaan om 'Leren innoveren' van Eric Verbiest bij een van de andere boekwinkels te zoeken of te bestellen. Je ziet dan meteen of het boek leverbaar is en wat de eventuele verzendkosten zijn.

Boekdetails

 • Soort: Met illustraties
 • Taal: Nederlands
 • Afmetingen: 19x242x172 mm
 • Gewicht: 538,00 gram
 • Verschijningsdatum: maart 2014

Bij andere boekwinkels bestellen

Wil je 'Leren innoveren' bij een van de andere boekwinkels bestellen? Maak dan gebruik van het uitklapmenu of de tabbladen bovenaan of de links hieronder en bekijk de actuele voorraad, levertijd en prijs bij de verschillende webshops.

Iedere webshop opent in een nieuw venster zodat je de status voor 'Leren innoveren' eenvoudig bij de verschillende boekwinkels kan vergelijken.

Ook interessant...

 • Professioneel kapitaal
  Hargreaves, A.
  € 37.50 | Nederlandstalig | Hardcover
  Lees de omschrijvingVerberg de omschrijving

  Nieuw standaard werk: PROFESSIONEEL KAPITAAL
  Wat moet een leraar in het huidige onderwijs kennen en kunnen? Is het nog wel een respectabel vak? Waarom kiezen in toenemende mate mannen voor een ander vak? In deze bijdrage lopen we vooruit op de mening van twee grote namen in de onderwijswereld: Michael Fullan en Andy Hargreaves. We besteden er in dit nummer over ‘Scholing’ aandacht aan, omdat op 15 juni aanstaande een nieuw boek verschijnt met als titel ‘professioneel kapitaal’ De transformatie v...

  Volledige beschrijving

  Nieuw standaard werk: PROFESSIONEEL KAPITAAL
  Wat moet een leraar in het huidige onderwijs kennen en kunnen? Is het nog wel een respectabel vak? Waarom kiezen in toenemende mate mannen voor een ander vak? In deze bijdrage lopen we vooruit op de mening van twee grote namen in de onderwijswereld: Michael Fullan en Andy Hargreaves. We besteden er in dit nummer over ‘Scholing’ aandacht aan, omdat op 15 juni aanstaande een nieuw boek verschijnt met als titel ‘professioneel kapitaal’ De transformatie van het onderwijs in elke school. Plein Primair mocht in het manuscript bladeren en kwam een aantal opmerkelijke uitspraken tegen.
  In het voorwoord schrijven Michael Fullan en Andy Hargreaves: ‘Lesgeven als een professional – of ‘op profniveau’, zoals ze in de sportwereld zeggen – houdt in dat je een zware opleiding volgt, doet aan permanente educatie, open staat voor feedback van collega’s, bewezen feiten respecteert, een open houding aanneemt naar ouders, streeft naar excellentie en veel meer doet dan in een contract is vastgelegd. Lesgeven op profniveau, dag in dag uit, hou je alleen vol als je collega’s ook lesgeven op profniveau. Of je nu alleen voor de klas staat of in een team werkt, lesgeven op profniveau betekent dat je altijd kunt terugvallen op het vertrouwen, de vaardigheden en de opbouwende kritiek van je collega’s.’ In deze introductiezinnen leggen de auteurs een groot accent op de kracht van het team. Deelnemen aan een team stelt eisen aan je eigen vakbekwaamheid, werkhouding en vaardigheid. Ieder lid van een team beschikt over een stevig ‘professioneel kapitaal’ stellen de schrijvers.

  Er ligt een groot gewicht op het eigen kapitaal dat je inbrengt in een team, maar zeker ook op de kracht van het team. Opmerkelijk is de opmerking in hoofdstuk 1: ‘Een leraar met weinig menselijk kapitaal, weinig zelfvertrouwen en onontwikkelde vaardigheden komt op een school waar samenwerken de normaalste zaak van de wereld is. De kans is groot dat de leraar door zijn collega’s wordt aangestoken en meer gaat samenwerken, dat hij geholpen wordt, ideeën krijgt aangereikt en feedback krijgt, zodat hij zich zal gaan ontwikkelen. Laat het even op je inwerken. Dat is toch fantastisch? Stel je eens voor dat jij een betere leraar zou kunnen worden, alleen door op een andere, betere school te gaan werken.‘

  Kapitaal
  De auteurs vragen in hun nieuwe boek nadrukkelijk aandacht voor de kracht van samenwerking, de kracht van eensgezindheid en de kracht van een groep met een nadrukkelijke overtuiging. Natuurlijk werken Fullan en Hargreaves hun ideeën over goed onderwijs in dit boek nader uit. Ze stellen vast dat men het er doorgaans wel over eens is, dat goede leraren en goed onderwijs belangrijk zijn. Echter, twee theorieën over verschillende soorten kapitaal zaaien in veel landen grote verdeeldheid op dit punt. Ze werken die theorieën nader uit. ‘Volgens de eerste theorie wordt de vraag over welk type leraar we nodig hebben en hoe we die het beste kunnen krijgen, beantwoord op basis van ideeën over bedrijfskapitaal. Na de ineenstorting van de wereldwijde financiële- en vastgoedmarkten zou het onderwijs er in de eerste plaats op gericht moeten zijn, om een belangrijke markt voor investeringen in technische, leer- en toetsmiddelen te worden. Scholen fungeren daarbij als organisaties met winstoogmerk.’  Winst maken
  Eigenlijk, aldus de auteurs, staat binnen die benadering alles in het teken van snel winst maken. ‘Als het onderwijs is ingericht op snel winst maken, en op het verhogen van de korte termijnwinst door minder te investeren, geeft het de voorkeur aan jonge, flexibele en tijdelijke leraren die goedkoop op te leiden zijn, geen pensioen opbouwen (behalve wanneer ze er zelf voor sparen) en zoveel mogelijk vervangen kunnen worden door technische hulpmiddelen. Het werven en behouden van goede leraren is dan synoniem aan het zoeken naar en inzetten van bestaand menselijk kapitaal, zonder dit te ontwikkelen of hierin te investeren. Met andere woorden: speuren naar getalenteerde personen, hen hard laten werken en ze weer aan de kant zetten zodra ze ongeduldig of vermoeid raken.’

  Lange termijn
  ‘Een tweede theorie – die van de beide auteurs – bevordert wat we professioneel kapitaal noemen. Deze theorie wordt toegepast door de best presterende economieën en onderwijssystemen ter wereld. Landen en gemeenschappen die investeren in professioneel kapitaal, zien in dat geld dat in het onderwijs wordt gestoken, een langetermijninvestering is in menselijk kapitaal, vanaf de vroege kinderjaren tot aan de volwassenheid. Deze investering zal pas in de volgende generatie rendement opleveren in de vorm van economische productiviteit en sociale cohesie. Een groot deel van dit geld wordt geïnvesteerd in goede leraren en goed onderwijs. In deze theorie staat of valt goed onderwijs voor alle leerlingen met leraren die betrokken en goed voorbereid zijn, zich permanent bijscholen, een goed salaris verdienen, onderling informatie uitwisselen om zoveel mogelijk uit zichzelf te kunnen halen, en die in staat zijn om effectieve beslissingen te nemen op basis van hun capaciteiten en ervaring. ‘

  Inklappen

  Nederlandstalig | Hardcover
  ISBN: 0871795318843

  Vind meer boeken van Hargreaves, A..

 • Onderwijskunde als ontwerpwetenschap
  Martin Valcke
  € 45.00 | Nederlandstalig | Hardcover | 2010
  Lees de omschrijvingVerberg de omschrijving

  De inhoudelijke en structurele uitwerking van dit handboek illustreert een visie op leren en instructie. De lezer maakt kennis met onderwijskundige concepten, principes, theorieën, modellen en methodes en leert deze kenniselementen ook actief toepassen. Het gaat immers niet alleen om het snel verwerken van onderwijskundige basiskennis. De toepassing staat centraal. Dit boek overstijgt de traditionele formele instructiecontexten (kleuterschool, lagere school, secundaire school) en besteedt aandacht aan bedrijfsopleidingen, professionele opleidingen en informele leercontexten zoals musea en tentoonstellingen.

  Volledige beschrijving

  De inhoudelijke en structurele uitwerking van dit handboek illustreert een visie op leren en instructie. De lezer maakt kennis met onderwijskundige concepten, principes, theorieën, modellen en methodes en leert deze kenniselementen ook actief toepassen. Het gaat immers niet alleen om het snel verwerken van onderwijskundige basiskennis. De toepassing staat centraal. Dit boek overstijgt de traditionele formele instructiecontexten (kleuterschool, lagere school, secundaire school) en besteedt aandacht aan bedrijfsopleidingen, professionele opleidingen en informele leercontexten zoals musea en tentoonstellingen.

  Inklappen

  Nederlandstalig | Hardcover | 2010
  ISBN: 9789038216065

  Vind meer boeken van Martin Valcke.

 • Leren veranderen
  Leon de Caluwe
  € 69.90 | Nederlandstalig | Hardcover | 2011
  Lees de omschrijvingVerberg de omschrijving

  Leren veranderen is geheel herschreven. Het handboek van Léon de Caluwé en Hans Vermaak is sinds de eerste versie in 1999 zeer populair geworden. Een stabiele bestseller op het gebied van veranderkunde in Nederland. Vele managers, adviseurs en andere veranderaars gebruiken het inmiddels, en het is een vast onderdeel in tientallen opleidingen.

  Het boek bevat vier grote hoofdonderwerpen:
  - Werken met de kleuren. De kleurentheorie over veranderen is opnieuw beschreven en doet nu meer recht aan iedere...

  Volledige beschrijving

  Leren veranderen is geheel herschreven. Het handboek van Léon de Caluwé en Hans Vermaak is sinds de eerste versie in 1999 zeer populair geworden. Een stabiele bestseller op het gebied van veranderkunde in Nederland. Vele managers, adviseurs en andere veranderaars gebruiken het inmiddels, en het is een vast onderdeel in tientallen opleidingen.

  Het boek bevat vier grote hoofdonderwerpen:
  - Werken met de kleuren. De kleurentheorie over veranderen is opnieuw beschreven en doet nu meer recht aan iedere kleur. De dynamiek tussen de kleuren wordt aangekaart en je leert omgaan met kleuren in dynamische omgevingen. Op elk van de vier hoofdtoepassingen van de kleuren wordt uitgebreid ingegaan. Wat zijn de valkuilen en de misverstanden rond de kleuren?
  - Kijken en begrijpen. Wat is hier aan de hand? Hoe ontwerp ik een diagnose om daarachter te komen? Hoe vind ik de angel van een vraagstuk? Wie betrek ik daarbij en welke hulpmiddelen heb ik daarvoor? Het gaat dan over het leren zien van de complexiteit en de gelaagdheid van de werkelijkheid. Hoe krijg ik er de vinger achter?
  - Strategie en plannen. Als ik de kern van een vraagstuk ken, hoe kan ik dan succesvol een veranderingstraject opzetten en realiseren? Hoe kan ik met zo min mogelijk inspanning zo veel mogelijk voor elkaar krijgen? Wat voor opties heb ik en hoe manoeuvreer ik in een veld van actoren? En hoe werk ik dat uit in stappen, processen, rollen, uitkomsten, communicatie, sturing en reflectie? Hoe krijg ik er greep op en hoe verkoop ik het?
  - Interveniëren en communiceren. Wat zijn de competenties en rollen van veranderaars om in concrete situaties dingen gedaan te krijgen? Hoe communiceer en beïnvloed ik effectief? Maar ook: hoe blijf je geloofwaardig? Welke rol speelt authenticiteit? En hoe overleef ik in vijandige omgevingen?

  Deze tweede herziene druk van Leren veranderen is weer een nieuwe standaard als het gaat over veranderkennis en -kunde. Het vat de enorme hoeveelheid inzichten in het vakgebied samen en combineert dat met uitgebreide praktijkervaring van de auteurs in verandertrajecten, onderzoek en opleidingen. Voor kenners van het eerste handboek is relevant dat alle mogelijke vragen en inzichten die toepassing van 'leren veranderen' opriep, nu uitputtend aan bod komen in nieuwe hoofdstukken en herzieningen.

  Het boek is geschreven voor iedereen die verantwoordelijkheid neemt voor het (helpen) sturen van veranderingen. Het geeft inzichten, methoden en instrumenten om op een professionele manier veranderingstrajecten te ontwerpen en uit te voeren. En lardeert dit met constructieve verwarring waar nodig en gewenst.

  Inklappen

  Nederlandstalig | Hardcover | 2011
  ISBN: 9789013016543

  Vind meer boeken van Leon de Caluwe.

Leren innoveren van Eric Verbiest is te vinden via Zoekeenboek.nl. Klik op het boek om deze direct te bestellen bij Bol.com of bekijk de status bij de verschillende boekwinkels. Via het uitklapmenu of de tabbladen ga je direct naar de andere boekwinkels waar je de beschikbaarheid van dit boek kan bekijken.

Boeken worden geladen
een ogenblik geduld

Boek wordt geladen
een ogenblik geduld